Bygger just nu ut butiken Beslag, ber om överseende!

Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m
Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m

Stingray Speaker, SW/Bi-W, 3m

Tillverkare
KM hantverk
Ordinarie pris
4 700 kr
Pris
4 700 kr
Inklusive moms Frakt tillkommer

Stingray är den nya högtalarkabeln från KM. Det är en rejäl kabel med solida kopparledare om 6mm2, kabeln mäter 20mm i diameter. Smäckra silver bananer. Stingray har en unik lösning för Bi-Wi behov där man byglar med Stingrays egna byglar direkt på kabeln innan okänt material kommer i mellan.

Stingray levererar en ny nivå av tidigare KM karaktär, mycket snabb och aggressiv i framförallt mellanregistret vilket får Stingray att plocka fram transienterna ännu mer och tydligare än KM-R-EKK. Det skapar känsla för nerven och essensen i musiken på en ny nivå.

Levereras i par om 3m.
NU också Stingray bridges 6mm2 ett set inkluderat!

OBS, det här är en väldigt styv och tung kabel vilket medför försiktighet vid installation för att inte göra åverkan på de smäckra silverkontakterna. Gör på följande sätt:
Räta ut kabeln och lägg den på golvet mellan förstärkare och högtalare. Tag sedan var enda i taget , bocka kablarna innan de förs in i kontakterna. kabeln ska vara bockad och böjd så den i princip ligger och står upp till elektroniken av sig själv för att sedan utan våld enkelt föras in i kontakterna.

"Quiet, Large, Beautiful and aggressive"

Stingray serien har tidigare inte sålts direkt av KM utan av återförsäljare, nu kommer den säljas till mer förmånligt pris direkt av KM liksom övriga produkter.
Prissänkt, Tidigare 6700Kr paret. 

______________________

Stingray is the new speaker cable from KM . It's a hefty cable with solid copper conductors of 6mm2 , cable measuring 20mm in diameter. Sleek silver bananas. Stingray has a unique solution for Bi- Wi needs which frames with the Stingrays own jumpers directly on the cable to prevent unknown material ruin the signal. Stingray delivers a new level of previous KM character, very fast and aggressive , particularly in the midrange causing stingray picking up transients even more and clearer than the KM-R-EKK . It creates feeling for nerve and the essence of the music on a new level. Delivers in pairs of 3m. NOW also Stingray bridges 6mm2, one set included
" Quiet , Large, Beautiful and aggressive"
Stingray series has not previously been sold directly by KM but by retailers, will now be sold at more favorable price directly from KM as well as other products. Reduced price , before 6700Kr pair

NOTE , this is a very stiff and heavy cable , which means caution during installation to not damage the slender silver contacts . Do the following : Straighten the cable and lay it on the floor between the amplifier and speakers. Bend each end at the time to fit the contacts. Cable is bent and curved so in principle it can and stand up to the electronics itself and then without violence simply inserted into the connectors.

"Quiet, Large, Beautiful and aggressive"